Nhà thuốc Hoà Bình

Nhà thuốc Hoà Bình

123 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM