Nhà thuốc Hiền Đức

Nhà thuốc Hiền Đức

281A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP HCM