Nhà thuốc Hải Bình

Nhà thuốc Hải Bình

257B Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP HCM