Nhà thuốc Gia Trí

Nhà thuốc Gia Trí

125 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM