Nhà thuốc Gia Nghi 2

Nhà thuốc Gia Nghi 2

579 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM