Nhà thuốc Duy Trinh

Nhà thuốc Duy Trinh

1533 Nguyễn Duy Trinh, KP Phước Lai, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP HCM