Nhà thuốc Đức Lợi 2

Nhà thuốc Đức Lợi 2

F1/7A Đường Vĩnh Lộc, Phường Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP HCM