Nhà thuốc Đức Duy (HT 69)

Nhà thuốc Đức Duy (HT 69)

336 Chu Văn An, Phường 12 , Quận Bình Thạnh, TP HCM