Nhà thuốc Diên Trung

Nhà thuốc Diên Trung

67/4/113 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP HCM