Nhà thuốc Bích Hạnh 2

Nhà thuốc Bích Hạnh 2

446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM