Nhà thuốc 243

Nhà thuốc 243

243 Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP HCM