Hiệu thuốc số 22

Hiệu thuốc số 22

144 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP HCM