Quầy thuốc tư nhân – Phạm Thị Thu Hà (NKA16)

Quầy thuốc tư nhân – Phạm Thị Thu Hà (NKA16)

Phương Lựu, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng