Quầy thuốc 69

Quầy thuốc 69

69 Thọ Xuân, TT Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng