Nhà thuốc Vũ Thị Dinh

Nhà thuốc Vũ Thị Dinh

Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng