Nhà thuốc Út Hà

Nhà thuốc Út Hà

308 Đường 361 Điện Biên, Phường Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng