Nhà thuốc tư nhân Đồng Thị Hà – NTTV

Nhà thuốc tư nhân Đồng Thị Hà – NTTV

162 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng