Nhà thuốc Trường Phúc

Nhà thuốc Trường Phúc

06 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân, Hải Phòng