Nhà Thuốc số 88

Nhà Thuốc số 88

88 Lý Thánh Tông, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng ✅