Nhà thuốc số 303

Nhà thuốc số 303

303 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng