Nhà thuốc Phương Lan

Nhà thuốc Phương Lan

1188 Trần Nhân Tông, Quận Kiến An, Hải Phòng