Nhà thuốc Phạm Thị Thúy Hiền – NTTV

Nhà thuốc Phạm Thị Thúy Hiền – NTTV

Số 2 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng