Nhà thuốc Bệnh viện Huyện Huyện Thủy Nguyên

Nhà thuốc Bệnh viện Huyện Huyện Thủy Nguyên

Khuôn viên bệnh viện Thủy Nguyên, xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng