Nhà thuốc 22 Tuyết Ngân

Nhà thuốc 22 Tuyết Ngân

SN 221 / Tổ 1, TT An Dương, An Dương, Hải Phòng