Nhà thuốc 196

Nhà thuốc 196

196 Nguyễn Văn Trỗi, TT An Lão, An Lão, Hải Phòng