Nhà thuốc Quân Bình

Nhà thuốc Quân Bình

106 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng