Quầy thuốc Thắng Hà

Quầy thuốc Thắng Hà

Chợ Vé, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương