Nhà thuốc Mai Hương

Nhà thuốc Mai Hương

SN 111, Đường 20/9, Phú Thái, Huyện Kim Thành, Hải Dương