Nhà thuốc Tâm Phúc

Nhà thuốc Tâm Phúc

318 Bình Lộc, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương