Nhà thuốc Hiến Hiền

Nhà thuốc Hiến Hiền

Chợ Rồng, xã Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương