Nhà thuốc Bảo Phúc

Nhà thuốc Bảo Phúc

Khu dân cư Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương