Nhà thuốc Lê Thị Thu – (NKA16)

Nhà thuốc Lê Thị Thu – (NKA16)

TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh