Quầy thuốc Trang Lĩnh

Quầy thuốc Trang Lĩnh

Ngõ chợ Thương Binh, Thị trấn Phùng , Huyện Đan Phượng, Hà Nội