Quầy Thuốc Trang Huy

Quầy Thuốc Trang Huy

Số 4, Đường Ra Dấp, Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội