Quầy thuốc Thủy

Quầy thuốc Thủy

Chợ Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội