Quầy thuốc số 1 – Saohapharco – NTTV

Quầy thuốc số 1 – Saohapharco – NTTV

Số 1, tổ 1, Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội (cổng BV Sóc Sơn)