Quầy thuốc Nguyễn Thị Thanh

Quầy thuốc Nguyễn Thị Thanh

Đối diện bệnh viện Ba Vì, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Hà Nội