Quầy thuốc Lý Thuyên

Quầy thuốc Lý Thuyên

Thôn 2, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội