Quầy thuốc Liêm Nhi

Quầy thuốc Liêm Nhi

Ngã tư Sơn Đồng, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội