Quầy thuốc Bình Oanh

Quầy thuốc Bình Oanh

Phòng Dân số Trung tâm y tế huyện Mê Linh. Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội