Nhà thuốc Minh Thái

Nhà thuốc Minh Thái

114 Phố Xốm, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội