NT Minh Tâm

NT Minh Tâm

Kiot số 6-Nơ 8- Khu đô Thị Pháp vân , Hoàng Mai , Hà Nội