Nhà thuốc Hữu Nghị

Nhà thuốc Hữu Nghị

174 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội