Nhà thuốc Yến Thanh

Nhà thuốc Yến Thanh

112 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội