Nhà thuốc Viện Dược Liệu

Nhà thuốc Viện Dược Liệu

3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội