Nhà thuốc Tuấn Hùng

Nhà thuốc Tuấn Hùng

340 Khương Đình, Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội