Nhà thuốc tư nhân Chị Lụa

Nhà thuốc tư nhân Chị Lụa

Tổ dân phố Cơ Khí Yên Viên, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội