Nhà Thuốc Tư Nhân

Nhà Thuốc Tư Nhân

92 Mai Động, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội