Nhà thuốc Tú Anh

Nhà thuốc Tú Anh

Cổng Bệnh viện Phú Xuyên, Thị Trấn Phú Xuyên, Hà Nội