Nhà Thuốc Trần Thị Hòa

Nhà Thuốc Trần Thị Hòa

36B1 Tôn Thất Tùng , Trung Tự , Đống Đa , Hà Nội